Reserve set voor het geval de originele pinnen beschadigd of verloren zijn.